Διαχείριση Απορριμμάτων στα 3Β: Η Πρόταση του Πολυτεχνείου

Η μελέτη του Πολυτεχνείου για το θέμα της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα στους δημότες του Δήμου Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης.

   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα της όπως καταγράφονται σε δημοσιευμένη επιστημονική εργασία με τιτλο <<Analysis of Alternative MSW Treatment Technologies with the Aim of Energy Recovery in the Municipality of Vari-Voula-Vouliagmeni>>. 
( Μτφ. Ανάλυση Εναλλακτικής Διαχείρισης Δημοτικών Στερεων Απορριμμάτων με τη βοήθεια Ενεργειακής Ανακτησης στο Δήμο 3Β). Η εργασία που είναι διαθεσιμη στο διαδύκτιο από τον Ιούνιο του 2018 θα δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Waste and Biomass Valorization υπογραφεται από τους κ.κ. Θανόπουλο, Καρέλλα, Τζεμπελίκο και Κουρκουμπά από το ΕΜΠ και τους κ.κ. Καβράκο και τον Δήμαρχο από το Δήμο 3Β.

Τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής όπως αναφερονται στο ίδιο το κείμενο:
<< Η συνολική διαδικασία υποδιαιρείται σε τέσσερα κύρια στάδια: είσοδος και έλεγχος των αποβλήτων, μηχανική προετοιμασία, βιολογική επεξεργασία και τοποθέτηση επεξεργασμένων αποβλήτων στην περιοχή των χώρων υγειονομικής ταφής. ....επιτρέπει την εξοικονόμηση νερού και παρέχει ένα ξηρό παρασκεύασμα το οποίο είναι ευκολότερο να χειριστεί από ό, τι οι ιλύες που προέκυψαν από τις άλλες τεχνολογίες. Σχεδόν το 50% της αρχικής μάζας οικιακών απορριμμάτων εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει την ποσότητα του λεπτού κλάσματος που αποτελείται κυρίως από υπολείψιμα οργανικά. Αυτή η βιογενής ύλη μαζί με τα πράσινα απόβλητα ήταν οι βασικές ουσίες του οργανικού υποστρώματος που τροφοδοτήθηκαν στους ζυμωτές του συστήματος. Εκτός από την καινοτομία της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλεκτρισμού και θερμότητας), τα αποτελέσματα υποδεικνύουν έναν άλλο ευεργετικό παράγοντα όσον αφορά τη μείωση κατά 64% της ετήσιας ποσότητας αποβλήτων που τελειώνουν στον χώρο υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, η τεχνοοικονομική ανάλυση έδειξε ότι η υλοποίηση εργοστασίου ΜΒΤ μικρής κλίμακας στην πόλη είναι οικονομικά εφικτή και έχει ρεαλιστικές δυνατότητες για να αντικαταστήσει με επιτυχία τις πρακτικές διάθεσης που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. ..... έχει θετική αξία, γεγονός που επιβεβαιώνει την εφικτότητα του σεναρίου ΜΒΤ. .....απαιτείται περίοδος περίπου 11,5 ετών για την ανάκτηση του 100% του επενδυτικού κόστους του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις προεξοφλημένες τιμές τους. ...... ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, όπως αυτό του. Η μελέτη μπορεί να αποτελέσει λογική πρόταση για την υλοποίηση ενός κατάλληλου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων αρχικά σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο, το οποίο θα λειτουργεί ως μοντέλο παρόμοιων έργων σε ολόκληρη τη χώρα της Ελλάδας. >>

   Η μελέτη αυτή που βασίζεται σε δεδομένα παραγωγής οικιακών απορριμμάτων στην πόλη σημερα, δεν εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη χωροθέτηση της μονάδας ούτε τυχόν εμπλοκές που μορεί να παρουσιάσει η προτεινόμενη λύση. Στο κόστος κατασκευής της δε,  δεν λαμβανονται υπόψη πρόσθετα κόστη που αφορούν βασικές υποδομές που θα χρειαστεί να κατασκευαστούν στην πόλη για την εξυπηρετηση της μονάδας.

    Σε αναμονή της επίσημης παρουσίασης της από το Δήμο , θα έχουν όλοι τη δυνατότητα να τοποθετηθούν. Ελπίζουμε επί της ουσίας και όχι με τη λογική των στρατοπέδων υποστηρικτών και ενάντιων όπως έχει οδηγηθεί η συζήτηση εώς σημερα.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια